McHale Fusion 3 Plus

McHale Fusion 3 kombipress består av en fixkammare med 18 pressrullar och en integrerad vertikal inplastningsring.
Teknik med film på film innebär applicering av sträckfilm på balens mantelyta redan i balkammaren.
McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. iTouch-monitorn omfattar även en kamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.
Balkammarfilmen fungerar som ett lager plast.
Den i balkammaren applicerade sträckfilmen håller ihop balen när den transporteras till inplastarenheten och är även en del i inplastningsprocessen där den tillför det extra värdet av mer plastfilm på balens största yta.

Balkammarfilm resulterar i bättre balform.
När stäckfilmen appliceras på balens mantelyta försträcks den ungefär 20 %. Denna försträckning är högre än vad som kan fås med nätbindning och som ett resultat binder sträckfilmen materialet mer kompakt, vilket i slutänden ger bättre balform.

Balkammarfilm ger högre foderkvalitet.
Eftersom plastfilmen förstäcks när den appliceras på balens mantelyta pressar den ut mer luft ur balen än vad nätbindning gör och som en följd av det erhålls bättre och jämnare kvalitet på fodret.

Balkammarfilm gör återvinningen enklare.
Tack vare att plastfilm används både för att binda ihop balen i balkammaren och plasta in balen, fås vid utfodring endast en restprodukt. Detta reducerar tidsåtgången genom att eliminera ett extra, och tidskrävande arbete, att separera bindgarn eller nät från plastfilmen innan denna återvinns.

McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. McHales iTouch-system har en 7 tums pekskärm i färg, vilken ger en hög nivå på övervakningen via den tydliga och lättöverskådliga displayen.

iTouch-monitorn omfattar en backkamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.

Kameran kan arbeta i två lägen:
* Manuell visning
* Automatisk visning

iTouch-terminalen har även ett integrerat övervakningssystem som säkerställer att plast appliceras på balen.

Föraren kan bekvämt från förarplats justera antal lager av sträckfilm som appliceras på balen och även försträckningen av filmen som appliceras på balen i balkammaren.

Föraren kan välja:
* om knivarna i snittverket ska vara uppe eller nere
* om maskinen ska lägga av den inplastade balen automatisk eller manuellt
* ett “endast pressning”-program för hö eller halm
* mellan ett antal balräknare
* aktivering av smörjlarm
* olika funktioner för balöverföring beroende på fältförhållanden

Kommer till oss våren 2022.

PRIS ex moms:
 kr
 

KONTAKTA OSS
Ny McHale Fusion 3 Plus hos Gunnarssons Maskin i RefteleMcHale Fusion 3 kombipress består av en fixkammare med 18 pressrullar och en integrerad vertikal inplastningsring.<br />
Teknik med film på film innebär applicering av sträckfilm på balens mantelyta redan i balkammaren. <br />
McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. iTouch-monitorn omfattar även en kamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.<br />
Balkammarfilmen fungerar som ett lager plast.<br />
Den i balkammaren applicerade sträckfilmen håller ihop balen när den transporteras till inplastarenheten och är även en del i inplastningsprocessen där den tillför det extra värdet av mer plastfilm på balens största yta.<br />
<br />
Balkammarfilm resulterar i bättre balform.<br />
När stäckfilmen appliceras på balens mantelyta försträcks den ungefär 20 %. Denna försträckning är högre än vad som kan fås med nätbindning och som ett resultat binder sträckfilmen materialet mer kompakt, vilket i slutänden ger bättre balform.<br />
<br />
Balkammarfilm ger högre foderkvalitet.<br />
Eftersom plastfilmen förstäcks när den appliceras på balens mantelyta pressar den ut mer luft ur balen än vad nätbindning gör och som en följd av det erhålls bättre och jämnare kvalitet på fodret.<br />
<br />
Balkammarfilm gör återvinningen enklare.<br />
Tack vare att plastfilm används både för att binda ihop balen i balkammaren och plasta in balen, fås vid utfodring endast en restprodukt. Detta reducerar tidsåtgången genom att eliminera ett extra, och tidskrävande arbete, att separera bindgarn eller nät från plastfilmen innan denna återvinns.<br />
<br />
McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. McHales iTouch-system har en 7 tums pekskärm i färg, vilken ger en hög nivå på övervakningen via den tydliga och lättöverskådliga displayen.<br />
<br />
iTouch-monitorn omfattar en backkamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.<br />
<br />
Kameran kan arbeta i två lägen:<br />
* Manuell visning<br />
* Automatisk visning<br />
<br />
iTouch-terminalen har även ett integrerat övervakningssystem som säkerställer att plast appliceras på balen.<br />
<br />
Föraren kan bekvämt från förarplats justera antal lager av sträckfilm som appliceras på balen och även försträckningen av filmen som appliceras på balen i balkammaren.<br />
<br />
Föraren kan välja:<br />
* om knivarna i snittverket ska vara uppe eller nere<br />
* om maskinen ska lägga av den inplastade balen automatisk eller manuellt<br />
* ett “endast pressning”-program för hö eller halm<br />
* mellan ett antal balräknare<br />
* aktivering av smörjlarm<br />
* olika funktioner för balöverföring beroende på fältförhållanden<br />
<br />
Kommer till oss våren 2022.<br />